Warunki gwarancji Lenco Marine

Okres gwarancji na produkty Lenco Marine wynosi odpowiednio:

  • Podnośniki oraz przełącznik - 2lata
  • Dodatkowa klawiatura Auto Glide - 2 lata
  • Pozostałe produkty - 3 lat

Przed wysłaniem produktów na gwarancję konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mail w celu ustalenia szczegółów. Przesyłki, które nie zostały wcześniej zarejestrowane nie będą odbierane.